MARIA MIRÓ
Soprano

Spanish soprano Maria Miró  wrote this message about Darina Takova Foundation

“My name is Maria Miró, I am a Spanish soprano from Barcelona and I had my first experience with Darina Takova Foundation last summer in Barcelona, where I participated in her Masterclass about Belcanto. Darina Takova is a great singer with a lot of experience in main theatres around the world and also a great teacher with a good ear and sixth sense: she is able to “diagnose” what the young singer lacks and needs to improve and she gives good advice, both technically and about interpretation. For me, it was a really enjoyable and enriching experience. Darina is a very nice and close person and I learned a lot from her. I strongly recommend young singers to attend Darina Takova’s Masterclasses and I would like to ask people to support Darina Takova Foundation for its important work. Thank you Darina for sharing your wisdom and help young opera singers to achieve their goals!”

“Казвам се Мария Мирò и съм сопрано от Барселона.За първи път се докоснах до Фондация Дарина Такова миналото лято в Барселона,където участвах в майсторския и’ клас, посветен на Белкантото. Дарина Такова е страхотна певица с огромен опит в най-големите театри по света, но също така и страхотен учител, с добро ухо и шесто чувство – тя е в състояние да “диагностицира” това, което липсва на младия певец и това, което трябва да подобри в себе си; да даде добър съвет отнасящ се както за техника, така и за артистична интерпретация. За мен това беше страхотно удовлетворяващ и обогатяващ опит. Дарина е много мил и близък човек и аз научих много от нея.Препоръчвам горещо на младите певци да посетят майсторските и’ класове и бих искала да помоля, който би могъл, да помогне на Фондацията в нейната важна работа. Благодаря ти Дарина,за споделената мъдрост и помощта към младите певци,за да могат те да постигнат своите цели!”

Visit Maria Miró’s website www.mariamiro.com